Category

Технологи

Category

“Facebook” компанийг хэрэглэгчдийнхээ хувийн мэдээллийг алдсантай холбогдуулан 5 тэрбум ам.долларын торгууль ногдуулсан талаар АНУ-ын Худалдааны комиссоос мэдээлсэн байна. Худалдааны комисс “Facebook”…